Organi društva

Predsednik: Angelo Žigon

Podpredsednik: Roman Maček

Predsednica mladih članov: Doris Frank

Tajnica društva: Melanija Huis

 

Člani izvršilnega odbora:

 • Jakob Likar
 • Janko Logar
 • Drago Dvanajščak
 • Robert Kuzman
 • Rok Trotovšek
 • Julija Fux
 • Andrej Štimulak

 

Člani nadzornega sveta:

 • Milan Črepinšek
 • Marko Žibert
 • Klemen Grebenšek

 

Člani častnega razsodišča:

 • Uroš Bajželj
 • Boštjan Rigler
 • Dragotin Ocepek

 

Namestnika članov častnega razsodišča:

 • Andrej Likar
 • Boštjan Volk